STP (Spanning Tree Protocol)
 
 ��indekiler
 Bilgisayar Vir�slerinin
 Bula�ma Y�ntemleri
 STP (Spanning Tree
 Protocol)
 Elektronik Dok�man ve
 Evrak Y�netim Sistemi
 Bilgi G�venli�i Y�netim
 Sistemi
 CISN Ar�iv
 Geribildirim
 
     
 

STP, Spanning Tree Protokolnn ksaltmas olup, 7 seviyeli OSI modelinde veri balant katmannda yer alan, topolojide dng oluumunu engelleyen standarttr. Adndan da anlalaca gibi STP kark a yapsnn bir aa yapsnda dzenlenmesini, paketlerin cihazlar arasnda sonsuz dngye girmesine engel olunmasn salar. ekil-1'deki gibi bir balant, a cihazlarnn dngsel paketleri devaml ynlendirmeye alarak dier kullanclara servis veremez hale gelmesine sebep olur, a yaplarnda istenmeyen bir durumdur. STP bu duruma engel olmak iin gelitirilmi bir standarttr.

STP standard a teknolojilerindeki dier standartlarla da uyumlu olmak iin zaman iinde gelimitir. RSTP (rapid STP) aacn kurulma sresini ksaltm, PVSTP (per vlan STP) her vlan iin ayr ayr aalar kurulmasn salam, MSTP (multiple STP) steki iki yaklamn birleimi olarak ortaya kmtr.

STP'de nemli bir unsuru olan kk anahtar (root bridge) cihaznn seimi belirli kurallara gre yaplr.

  • nem deeri saysal olarak en dk belirlen cihaz kk anahtar olur.
  • Eer nem dereceleri eit iki cihaz varsa MAC adresi deeri dk olan cihaz kk anahtar olarak seilir.

Cihazlar arasndaki hiyerari olutuktan sonra ekil-2'de grlecei gibi aa yaps ortaya kar. Aa yapsndaki cihazlarn kk anahtar cihazna olan networksel uzaklklar (path cost) hesaplanr. Bu deerlere bakarak sistem belli yollar bloke eder ve her a cihaz trafik oluturduunda dngye neden olmadan a zerinden kendisine bal cihazlar ve sonrasn renmi olur.

STP seimi yapldktan sonra a cihazlarnn zerindeki portlar 5 durumda olabilir.

  • Engelleme (blocking): Dng olutuu durumda, dng oluturan portlarn engellenmesi durumudur.
  • Dinleme (listening): Engelleme konumundan ktktan sonra gndermi olduu paketleri dinleyerek bir dng olup olmadn kontrol ettii durumdur.
  • renme (learning): STP yapsnn rendii durumdur.
  • Gnderme (forwarding): Port zerinden veri al verii yapld normal alma durumudur.
  • Kapal (disabled): A yneticisi portu kapatt zaman STP durumu da kapal olur.

ODT'de zellikle ana a cihazlarnda ve youn kullanlan -yurtlar a gibi- yerlerde STP zellii devrede olup, yanllkla yaplan a balantlarnn dngsel trafie sebep olmas engellenmektedir.

brahim alr - Ferdi Ayaydn

 
     
  - BAA DN -