Kitap İncelemesi – Web Teorisi: Giriş
 
 Edit�r'den
 Linux G�venli�i - 1
 PKI Nedir? - 2
 Arama Motorlar�
 OpenOffice.org 1.1 - 1
 Web Sayfalar�nda  Kullan�labilirlik - 1
 Kitap �ncelemesi -
 Web Teorisi: Giri�
 CISN Ar�iv
 Anket
 Geribildirim
 
     
 

Kitabın ilk sayfasında bir açıklama, Web Teorisi'nin, İnternet ve Web teorilerine kapsamlı ve eleştirel bir giriş niteliği taşıdığını belirtmektedir.

"Web Teorisi" webin genişlemesi ve büyümesi sebebi ile toplumda, kültürde ve medyada ortaya çıkan değişiklikleri keşfetmeye çalışan bir kitaptır. Bu yüzden güncel kültür ve web üzerine yazılmış günümüze ait bir kitap olma özelliğine sahip. Ancak, az gelişmiş ve/veya gelişmekte olan bir ülkenin okuru bu kitabı okurken, "web"in aslında Batı dünyası kaynaklı olduğunu ve bu kitapta sözü edilen kültürün Batı kültürü olduğunu hep aklında tutması gerekir.(1) Batının "web"ine ait olan herşeyi, geride kalanlar kabul etmek durumundadır. Kitabın elimizdeki baskısının dili de, "web"in geneline hakim olan İngilizcedir. Henüz çevrilmemiştir.

Başlığından da belli olduğu üzere kitap, bu alana yeni girenler için, web ve toplum üzerine teorik tartışmalar içermekte ve bu anlamada bir başlangıç niteliği taşımaktadır. Günümüz kültürüne ait entellektüel devinimlerin, webin hangi noktaları ile çakıştığının dinamiklerini araştırmak isteyen öğrencilere tavsiye edilebilir. Bir giriş, yani bir başlangıç niteliği taşımasına karşın, yazarlar Marshall ve Burnett, eleştirel konuları, belli başlı tartışmaları ve önemli kaynakları düzenli bir bütün içinde derlemişlerdir ve bu alan hakkında bilgi sahibi olanların da okuması tavsiye edilebilir.

Kitabın başlığını daha dikkatli ele aldığımızda, biraz cesur ve genelleyici bir yaklaşım görüyoruz. Bir web teorisi olarak kendini ortaya koyan bu kitabı alan bir okur elbette Web’in çok kapsamlı bir tanımlamasını bulmak isteyecektir içinde. Aslında kitap bunu başarmaktadır da; her bir bölüm web ile ilgili bir konu başlığı altında toplanmıştır ve bu konuyu irdelemektedir enine boyuna. Okur, bu bölümlerden istediğini okumaya başlamakta serbesttir.

Bu kitap alışıldık bir kitabın fiziksel sınırlarını da zorlamaktadır içeriği ile bağlantılı olarak. Pek çok kitap satış amacıyla internet sitelerinde satışa çıkarılmakta veya tanıtılmaktadır. Bu kitap ise etkileşim konusunda ileri bir adım atmıştır; çünkü kitabın tanıtımı kendisine ait bir sayfada yapılmaktadır ve http://www.webtheory.nu adresiyle okurlarının web sitesi ile bağlantısını da sağlamaktadır. Kitabın böyle bir web sitesi olması, içindeki bölümlerden birinde web sitelerinin kuruluşların tanıtımı yönündeki katkılarını anlatan kısmı ile örtüşmektedir.

Kitabın bölümlerinden birinin içeriğine dair fikir vermek gerekirse, ilk bölümde, herhangi yeni bir teknolojinin toplumu değiştirebilme yetisi üzerine sorgulamalar yapılmakta oduğunu görürüz. Genelde Kanada asıllı olan üç teorisyenin ilginç bakış açılarına değinilmekte ve kısıtlı bir uygulama alanı olmasına rağmen Web'i anlamamıza yardımcı olacak bir yaklaşım olan "teknolojik determinist" perpektifin önemi irdelenmektedir.

Kitabın, konuları irdelerken veya tanımlamalar yaparken kullandığı terminoloji konulara yeni giriş yapanlara aşina gelmeyebilir. "Web/Network Toplumu, dağınık (loose) web, sayısal iletişim, teknolojik determinizm, sayısal bölünme, Yeni Agora" gibi pek çok kelime kitabın sonundaki sözlükte açıklamalarının yapıldığı yönünde bizi uyaran kalın harfler ile belirtilmişlerdir. Bu sözlük bu kelimeler hakkındaki eksik bilgilerimizi tamamlayabilme imkanı tanımaktadır.

Bunun dışında, belli başlı hususları tartışılan konularla bağlayabilmek için kullanılan özel durum ve olay açıklamaları, her bölümün sonunda o bölümün özetini içeren yazılar ve tablolar okura yardımcı olan unsurlardır. Kitabın sonundaki zaman çizelgesi de bazı konuları lineer tarihsel bir süreç içerisinde takip etmemizi sağlamaktadır.

Kitabın içindekiler bölümü, kitabın kimliği ve kitapla ilgili bağlantılar aşağıda verilmiştir.

İçindekiler:

Tablo listesi .................................................................. viii
Emeği Geçenlere Teşekkür ........................................... ix
Giriş .............................................................................. 1
1. Teknoloji Webi .......................................................... 7
2. Bilgi ve Ağlar Olarak Web ......................................... 23
3. İletişim Olarak Web .................................................. 45
4. Kimlik Webleri ........................................................... 61
5. Webin Görünümü ...................................................... 81
6. Web Ekonomisi ......................................................... 105
7. Webde Politika, Düzenleme ve Telif Hakkı ................ 126
8. Enformasyon Haberlerinin Webi ................................ 152
9. Eğlencenin Webi ....................................................... 174
Sonuç ............................................................................ 198
Sözlük ........................................................................... 202
Web Teori Zaman Çizelgesi ........................................... 212
Bibliyografya .................................................................. 219
Web Kaynakları ............................................................. 232
İndeks ........................................................................... 237

Kitabın kimliği:

Format : Ciltli
ISBN no : 041523834X
Yazar(lar) : Robert Burnett ve P.David Marshall 
Konu : Teknoloji, Toplum, Teori.
Yayınlayan : Routledge
Yayın Tarihi  : 2003
Dil : İngilizce
Sayfa : 242

Bağlantılar:

Kitap ODTÜ kütüphanesinde şu adresten bulunabilir:
http://library.metu.edu.tr/cgi-bin/vtls.web.gateway?authority=0516-19880&conf=010000

Kitap Bilkent Üniversitesi kütüphanesinde şu adreste araştırılabilir:
http://bliss.bilkent.edu.tr/search.phtml

Kitabın web sayfası:
http://www.webtheory.nu

Kitap hakkındaki diğer inceleme yazıları:
http://www.mantex.co.uk/reviews/burnett.htm

(1) Dünyanın büyük bir kısmının ağa dahil olmadığı açıktır. Zaten kitap da sayısal bölünmenin farkındadır ve bu kavram arka kısımdaki sözlük bölümünde yer almaktadır.

Deniz YÖNTER

 
     
  - BAŞA DÖN -