Questionnaire
 
 Edit�r'den
 Linux ile G�venlik  Duvar� ve Sanal A�lar
 Web Sayfas� Haz�rlama  �pu�lar�
 Windows G�venli�i - II
 Bili�im Uzman� m�,  G�neyli mi?
 Milyarlarca Dolar ��pe  Gitti!
 B�ro ��inde Boyun - Bel  Sorunlar�
 CISN Ar�iv
 Anket
 Geribildirim
 
     
  Bu anket, yantlayacak kiinin dergi ile ilgili bilgi ve hafizasn test etmekten te, dergi hakkndaki fikirlerini lmek ve dergi hakkndaki dncelerini ve beklentilerini renmek amacyla hazrlanmtr.
Sorular
1. Derginin adnn ierie uygun olduunu dnyor musunuz?
Evet Hayr Fikrim Yok
2. Web' den eriim hakknda ne dnyorsunuz?
yi Kt Fikrim Yok
3. Yayn periyodumuzun 4 aylk olmasi hakkndaki dnceleriniz:
Daha sk olmal Periyodu uygun
Daha seyrek olmal Fikrim Yok
4. Bu saymzn ieriini yeterli buldunuz mu?
Yetersiz Yeterli Fazla Fikrim Yok
5. Dergi dilini nasl buldunuz?
Basit Anlalr Ar Fikrim Yok
 

 

 
     
  - BAA DN -